Наши Центры Технологии Информация Кто мы?

Отзывы

Ваше имя*:
Комментарий*:לילה קישון
מכיוון שאין מקריות בחיים, הגעתי לוולנטינה כי הייתי צריכה לעשות מטמורפוזה ולהיוולד מחדש.

וולה לקחה אותי ביד והובילה אותי צעד צעד עם הרבה ביטחון ואהבה להתחבר לעצמי

האמיתי שלי, והתחושה הייתה שהיא מרכיבה אותי מגרגריי חול ומחזירה אותי למהות שלי.

זהי מתנה גדולה שקיבלתי מוולה, אישה מיוחדת עם כוחות נדירים!

ללא תכנון מראש וולה הובילה אותי להתחבר לחלק המטפל שבי והדריכה אותי בכל שלב התפתחותי כמטפלת והיוותה לי מנטורית מקצועית לאורך השנים.

הטיפול שלה הוא יחיד מסוגו וכך גם תוצאותיו, הוא משנה חיים בכל הרבדים.

אני מכירה את וולה כ-20 שנים ובכל צומת חשוב בחיים וולה תמיד הייתה שם ועזרה לי בכל דרך אפשרית.

בהערכה ובאהבה רבה, לילה קישון.
Полякова Лариса
Какая трогательная история Нет слов благодарности. Спасибо что поделились ею с читателями
Натали Вайнштейн
Хочу поделиться со всеми своими наблюдениями за собой любимой о посещения курсов в центре Маген. В начале было чувство потерянности от осознания того, что на протяжении всей жизни я проживала чью-то жизнь, навязанную или наложенную (как под трафарет), как-будто я сторонний наблюдатель. И - это было настолько ясно и осязаемо, что можно было пощупать ту оболочку в которой я находилась. Я пришла в центр Маген по рекомендации моей сестры, так-как ощущения того, что я нахожусь в коконе без возможности выбраться из него и чувство безысходности просто подавляло меня...)

Но не прошло и пару недель как появилась уверенность в том, что я иду и сама выбираю свой путь, появилась лёгкость в принятии решений, а со временем и понятие того, что я ЖИВУ, ДЫШУ!!!

Валя, спасибо Вам огромное за ту неоценимую помощь в открытии многогранности и контрастности мира и большое отдельное Вам спасибо за возможность идти СВОИМ путём, не навязывая своих ярлыков детям и близким.
Таисия Сарачини
Дорогая Светлана, я только что прослушала ВСЕ встречи с Вашего сайта. Какое счастье, что вы есть!

За эти дни все участники стали мне родными по духу людьми. Я от всех вас слышала то, о чём думала последнее время, а в последней Вашей беседе о новых временах были просто озвучены мои предположения и догадки. Как будто сама ЖИЗНЬ мне сказала: "Хватит сомневаться - ты права, делай и смотри внимательно, что из этого получается".

Я благодарю Вас и всех наших единомышленников за то время и знания, которые вы дарите через интернет всему миру, изменяя жизнь незнакомых вам людей к лучшему. Отдельная благодарность Вам за 40-дневное молчание, результатом которого стало упорядочение и моей жизни. Ваши внешние изменения я тоже сразу отметила - вы светитесь. (Кстати, последние 2 дня все мои попытки посмотреть эту встречу были неудачными - "ошибка трансляции", думаю,что я просто дозревала).

Я прошу Вас по возможности поблагодарить от меня всех-всех, с кем я познакомилась - Валентину, Жанну, Ирину, Надю. Елену, Ольгу, Эльвиру, Татьяну, Наташу, Ирину("Эльфика"). Дмитрия и Сергея.

От всей души желаю всем сил и мудрости в достижении поставленных целей. Буду ждать следующих встреч.

Таисия Сарачини
Германия, город Заарбрюкен
Ирина, врач, Рамат-Ган, Израиль
Несколько месяцев назад я слушала ваш семинар «Метаморфоза жизни или Зеркала-2» . Многое меня затронуло тогда, многое заставило задуматься. Я понимала, что внутри меня начался процесс перемен, перемен к лучшему. Не могу сказать, что все происходило безболезненно. Иногда (я лукавлю, часто) я нуждалась в индивидуальных консультациях. Спасибо Валентине Каганской всегда находила время принять меня, и мы разбирали очередную ситуацию, находили решение.

Сейчас я вижу плоды своей работы с собой. Вслед за моей внутренней работой начали, наконец, происходить внешние перемены. Наладились отношения с моими взрослыми детьми, которые всегда были весьма натянутыми, а иногда просто отсутствовали. На работе прекратились конфликты. Учусь строить отношения на другой основе – очень помогают знания, что получила от Вас.

Но самой большой радостью, что и заставило меня сесть за компьютер и написать Вам, был наш семейный вечер воспоминаний. Собралась семья – четыре поколения - по одному из поводов, который обязывает всех быть вместе, рядом друг с другом. Как правило, начались воспоминания: как жили, чем занимались в жизни, что пережили в лихолетье, как нелегко было спасти и вырастить детей, что пережили при репатриации в Израиль «там» и как «становились на ноги» уже здесь. Говорили о трудностях, о радостях, вспоминали тех, кого уже нет рядом. После вашего курса я бы назвала этот наш день «Воспоминания о жизни семьи, рода». И вдруг мой сын поднимается и говорит: «Я хочу, чтобы мой сын тоже был здесь. Я хочу, чтобы он не терял связи со своими предками. Мама, я хочу, чтобы мой сын чаще мог бывать с вами». У меня проступили слезы. Слезы радости, благодарности.

Я благодарю Вас, Валентина.
P.S. Извините, что попросила Вас не указывать мою фамилию и изменить имя.
от Валентины
Отзывы слушателей курса «Метаморфоза жизни или Зеркала-2», октябрь 2013г.

Вопрос. Что наиболее ярко запомнилось вам на этом семинаре?

Ответы.

Елена Дудник, Тель-Авив (Израиль):
Потрясла работа с Родовым Древом. Эта работа заставила взглянуть по-новому на родовые связи, на своих предков и понять роль каждого в семье, в роду. Увидела и поняла, какие связи существуют в родовой системе. Поняла, как важна работа с собой для себя и своих детей, внуков, чтобы жизнь стала лучше у всех.

Еще для меня была весьма познавательна и, наверное, в какой-то мере поучительна тема отношений с родителями. Много нового. После этого семинара меняются многие взгляды на отдельные области жизни… Если бы эти знания были у меня на заре построения своей жизни, многих ошибок можно было бы избежать. Но все приходит в свое время. Значит надо исправлять. Буду работать над собой.

В ходе семинара получила ответы на целый ряд вопросов, которые меня беспокоили. Спасибо.

Люба, Маале Адумим (Израиль):
Мне наиболее ярко запомнилась тема «Принятие своих предков». Никогда особо не задумывалась над этим. Во время обучения на курсе я стала интересоваться своими предками – кто они, каковы их судьбы, многое уже утеряно к сожалению. Но как здорово, что можно сохранить о своих предках, то, что в памяти моей, людей нашего старшего поколения, уже для своих детей и будущих внуков, правнуков. Теперь понимаю важность этого.

Я благодарна Центру Маген, с которым я уже много лет, где я прошла обучение практически на всех курсах Центра, за те новые возможности, которые открылись для меня в жизни. Я помогаю своим детям, своей семье, друзьям быть здоровыми, избегать негативных ситуаций, стала понимать себя, признала свои страхи и научилась работать с ними. Многое познала о себе, о своем внутреннем мире, стала лучше понимать своих близких.

Атара Вольфман
Дорогая Эльфика! Дорогая Ирина! Огромное спасибо за Ваши чудесные и чудодейственные сказки! Я рада, что Вы есть. Я счастлива, что Вы есть. Благодаря Вам, становится все больше и больше счастливых людей, людей. которые создают свое счастье, уверовав в эту святую возможность. Спасибо. Спасибо. Ваша, с искренним уважением и любовью, Атара Вольфман
Ольга Сильченко, Ашдод (Израиль)
Решила написать о себе, о том, что переполняет меня, - о своем здоровье, о своей радости и одновременно удивлении. Возможно, кому-то это тоже поможет. Но все по порядку.

Более 3х недель назад у меня начались сильные боли в нижней части спины, ноги стали «чужими», стало трудно ими управлять, возникли трудности с передвижением. Конечно же, меня это сильно напугало. Все это время бегала по врачам, принимала сильные обезбаливающие лекарства, но боль продолжала присутствовать постоянно. Из-за болей не могла спать.

Различные обследования, что я проходила, ничего не показывали, поэтому врачи не находили причины такого моего состояния. Я отчаялась, ведь я молодая женщина, у меня ребенок только в начальной школе. Врачи предложили сделать укол в позвоночник. Если честно, то испугалась.
В критической ситуации мой мозг лихорадочно начал искать альтернативный вариант. Боже мой! Как я могла забыть о Валентине Каганской, которая когда-то помогла моему сыну, моим знакомым, и у которой я обучалась на курсах?! Позвонила. На мое счастье Валентина только приступила к работе после отпуска и, несмотря на большую очередь, приняла меня под грифом «Срочно» (не дай Бог никому такой срочности!).

Валентина сделала информационную экспресс-диагностику и начала сеанс. Во время первого сеанса моя боль начала уменьшаться, таять, уходить из тела (не знаю, как лучше описать это состояние) и… ее не стало. Какое это было облегчение! – меня, наверное, может понять только человек, длительное время испытывающий боли. Ноги стали вновь «моими и послушными». Я вновь могла улыбаться. Пришла на сеанс одним человеком – с гримасой боли, еле переставляя ноги, - а уходила совсем другой. Если бы это было не со мной, мне трудно было бы поверить, что такое возможно. Вечером, выйдя гулять с сыном, я ИГРАЛА с ним в футбол!!! Да-да, это была я.

Во время второго сеанса Валентина убрала остаточную скованность в области коленей и голеностопа. Это было как чудо. Впереди третий, завершающий сеанс…

Написала обо всем этом, чтобы выразить огромную благодарность Валентине Каганской за ее труд, за все, что она делает для нас. Спасибо Вам! А еще захотела написать о том, что случилось со мной, для тех, кто, может быть, тоже нуждается в помощи.

С уважением Ольга Сильченко,
Сентябрь, 2013
Отзывы слушателей
Слушатели курса «Метаморфоза жизни или Зеркала-2», 2013г.
Вопрос. Что наиболее ярко запомнилось вам на этом семинаре?

Ответы.

С.А., Ашкелон (Израиль): Существование целостной системы семейных и родовых отношений; знакомство со своим «Древом рода»; полное и глубинное принятие своих родителей такими, какие они есть; понимание взаимосвязи Муж-Жена; возможность восстановления связи «Родители-Дети».

Марина Гриншпон, Ашдод, Израиль: Медитация «Поклон», работа с «Рядом предков».

Вика, Ашдод (Израиль): Весь материал, полученный на семинаре, был для меня очень интересен, но самые неожиданные и полезные темы были об отношениях «Родители-Дети».

Ольга, Израиль, август 2013: Родовая наследственность судеб, характеров, жизненных ситуаций; возможность осознанного изменения сценария жизни.

Евгения, Ашдод (Израиль): Поток любви от родителей к детям; причины, прерывающие этот поток, техники восстановления потоков любви.

Феликс Фельдер, Беер-Шева, Израиль: Влияние родительских запретов на нашу судьбу и техника работы по их снятию; узнал о плюсах и минусах своего рабочего стиля, которым руководствуюсь в жизни; интересная и полезная информация о том, какую фамилию должны носить жена и дети в семье, и как это влияет на судьбу.

Вопрос. Какой результат Вы получили за время семинара?

Ответы.

Ольга, Израиль, август 2013: Отношения в семье стали лучше, мир и спокойствие воцарились в доме и между нами.

С.А., Ашкелон (Израиль): Я начала любить себя и своих близких. Иначе. Глубинно. У меня открылись глаза; на многие вещи – на людей, на их поведение, на ситуации – я стала смотреть по другому. Как здорово, что я отбросила все свои сомнения и пришла на этот семинар.

Евгения, Ашдод (Израиль): Я научилась понимать и прощать. К своему удивлению, я даже не замечаю то, что раньше мне мешало. Надеюсь посетить следующие семинары.

Вика, Ашдод (Израиль): Буквально после первого занятия я почувствовала прилив сил, терпения и положительных эмоций. Полностью изменилось мое отношение к подчиненным и клиентам и, как следствие этого, и их отношение ко мне стало значительно теплее и дружественнее. Сама атмосфера на работе стала спокойнее. Я стала больше улыбаться и чувствую себя физически лучше.

Фельдер Анна, Беер-Шева, Израиль: Я получила много новых для меня знаний, которые помогут нам с мужем построить гармоничную семью – я уверена в этом. Есть над чем работать, если хотим хороших перемен. Рада, что мы вместе с мужем посетили этот семинар.

Гриншпон Марина, Ашдод (Израиль): Освобождение душевное. Переосмысление своих жизненных позиций.
Мария, Эстония
Здравствуйте, дорогая Валентина!

Я часто просматриваю Ваш сайт, нахожу много интересного. Я к Вам обращалась год назад по поводу дистанционной диагностики здоровья и сеанса. Спасибо большое! Диагностика очень точной была. По Вашей рекомендации я нашла остеопата, ходила к нему несколько раз в Германии. Он вправил мне те позвонки, что Вы назвали, они действительно были не на месте. Ваши рекомендации я выполнила полностью, мне помогло!

Я как-то однажды нашла видео про то, что черная магия-наговоры-сглазы делают с человеком, пробивают дыры в ауре, и это никто кроме специалиста убрать не может. Если это не трудно, могли бы Вы мне порекомендовать надежного и проверенного человека, кто снимает проклятья и наговоры и диагностирует всю эту гадость? Я понимаю, что таких людей немного, обманщиков большинство, боюсь опять попасться в руки шарлатанов, поэтому прошу у Вас совета.

С большим уважением и доверием,
Мария
Эстония
Июль, 2013